Monday, November 10, 2008

Jangan Bunuh Rama-rama

i. Apakah sifat-sifat Nur Atma I seperti yang digambar olehnya dalam petikan di atas? [3 markah]

Sifat-sifat Nur Atma I seperti yang tergambar dalam petikan di atas ialah beliau seorang sudah tua, penglihatannya sudah kabur, pendengarannya juga sudah tidak jelas, pergerakannya tidak begitu pantas, dan beliau memiliki banyak pengalaman.

ii. Pada pandangan anda, mengapakah Nur Atma I menuturkan ungkapan ‘Cuma sangkarnya saja yang lama’? [3 markah]

Pada pandangan saya, Nur Atma I menuturkan ungkapan tersebut untuk menunjukkan bahawa dirinya kelihatan tua jika dilihat bentuk fizikal atau luarannya, sedangkan secara dalaman pula beliau merupakan seorang yang tetap sama seperti zaman mudanya, masih cergas dan berjiwa muda.

iii. Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam petikan dan dua pengajaran yang terdapat dalam drama tersebut. [4 markah]

Dua pengajaran yang terdapat petikan ialah manusia hendaklah mengakui kewujudan Tuhan. Selain itu manusia hendaklah menolak sikap bermusuh-musuhan dan berpecah belah. Wak Keletung tidak setuju dengan kewujudan dua imam di satu-satu tempat. Dua pengajaran dalam drama pula ialah kita hendaklah mengamalkan sikap kesederhaan walaupun hidup dalam keadaan mewah dan kaya. Mek Bongsu mengamalkan kesederhaan dan menjadi pendakwah walaupun mendapat kemewahan dan kekayaan. Akhirnya manusia hendaklah berani menempuh kehidupan di mana-mana sahaja. Bidan Tuk Mah berani mengikut Peran merantau dari sebuah kampung ke sebuah kampung.

Dipetik daripada http://agy7500.blogspot.com/ Terima kasih, cikgu.