Thursday, June 25, 2009

Bahasa Melayu SPM Kertas 1 Jun 2009

Bahagian A
[30 markah]
[Masa dicadangkan: 45 minit]Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir. Huraikan pendapat anda tentang sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan untuk membantu mangsa banjir. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.


Bahagian B

[100 markah]

[Masa dicadangkan: 1 jam 30 minit]

Pilih satu daripada soalan di bawah dan tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 350 patah perkataan.

  1. Anda telah memohon biasiswa setelah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi. Sehubungan dengan itu, anda perlu menghadiri temu duga bagi mendapatkan biasiswa tersebut. Jelaskan perkara-perkara yang perlu anda lakukan bagi memastikan anda berjaya dalam temu duga tersebut.
  2. Anda mengambil bahagian dalam satu pertandingan syarahan. Tajuk yang anda pilih ialah 'Keluarga Bahagia Penentu Kecemerlangan anak-anak.' tulis syarahan itu selengkapnya.
  3. Aktiviti sukan lasak seperti berkayak, berbasikal lasak, dan memanjat dinding semakin manarik minat masyarakat. Huraikan kebaikan-kebaikan menyertai aktiviti sukan lasak.
  4. Malaysia masih mengimport bahan makanan dari segara luar sedangkan negara kita mempunyai kemampuan untuk menghasilkan bahan makanan bagi keperluan tempatan. Berikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengeluaran bahan makanan bagi keperluan negara.
  5. Negara kita kaya dengan seni dan budaya bangsa yang unik dan menarik seperti wayang kulit, tarian singa, tarian sumazau dan sebagainya. Usaha bagi memperomosikan seni dan budaya ini perlu ditingkatkan sebagai satu daripada produk pelancongan negara kita. Huraikan langkah-langkah bagi mempromosikan seni dan budaya Malaysia ke luar negara.

KERTAS SOALAN TAMAT

3 comments:

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Ada contoh karangan sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan untuk membantu mangsa banjir .?

Unknown said...

Mana sampel jawapan dia???