Monday, November 3, 2008

Kesalahan Tatabahasa

Tips sebelum peperiksaan.

Sila ambil perhatian.
  • Petikan ini membincangkan tentang faktor-faktor..... (salah)
  • Petikan ini membincangkan faktor-faktor.... membincangkan ialah kata kerja transitif, jadi tak perlu sisipan kata sendi antara kata kerja dan objek. Dengan kata lain, selepas KKT mesti ada objek.
  • jawaban bukan jawapan
  • dalam kalangan bukan di kalangan
  • berbahaya bukan merbahaya
  • ejaan perkara mesti ada r, bukan pekara.

  • Antara faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas ialah jumlah kenderaan yang banyak pada satu-satu masa.
  1. Ayat di atas mengandungi kesalahan kerana perkataan antara bermaksud banyak, tetapi faktor yang anda sebutkan hanya 1. Elakkan membuat kesalahan begini. Apa yang harus anda tulis ialah : Satu faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas ialah jumlah kenderaan yang banyak pada satu-satu masa.
  2. Sebaliknya, ayat ini betul: Antara faktor yang menyebabkan kesesakan lalu lintas ialah jumlah kenderaan yang banyak pada satu-satu ketika, sikap pemandu yang biadap dan sistem jalan raya yang tidak sempurna.

bersambung.... ngantuk...

No comments: